PARKEN Sport & Entertainment A/S
Kontakt os: Tlf.: 35 43 31 31

Generalforsamling

Den ordinære generalforsamling holdes hvert år senest 4 måneder efter udløbet af regnskabsåret, hvilket p.t. vil sige senest 30. april.

Datoen skal offentliggøres senest 8 uger før afholdelsen og vil også ligge her på siden sammen med indkaldelse, dagsorden m.m., efterhånden som disse dokumenter offentliggøres.

Ekstraordinære generalforsamlinger skal indkaldes inden 14 dage efter, at der er fremsat krav om det.

Du kan læse mere om ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger i koncernens vedtægter.

Seneste generalforsamling 2016

Indkaldelse til generalforsamling 2016 med dagsorden, fuldstændige forslag og oplysninger om stemme- og kapitalforhold.

Indkaldelsen med dagsorden og de fuldstændige forslag.

Den senest reviderede årsrapport.

Oplysninger om stemme- og kapitalforhold pr. 15. marts 2016.

Tilmelding og formularer, der skal anvendes ved skriftlig stemmeafgivelse samt stemmeafgivelse ved fuldmagt.