PARKEN Sport & Entertainment A/S
Kontakt os: Tlf.: 35 43 31 31

CSR & samfundsansvar

Velgørenhed og samfundsansvar

PARKEN Sport & Entertainment sælger oplevelser og livskvalitet og har hver dag berøring med et stort antal mennesker i samfundet. Vores grundholdning er, at vi skal udvise:

 • Almindelig ansvarlighed og anstændighed
 • Almindelig ansvarlighed og anstændighed
 • Respekt for virksomheden, kunder, medarbejdere, samarbejdspartnere og andre interessenter

Vores samfundsansvar kan opdeles i disse hovedområder:

 • Miljø, energi og klimapåvirkning
 • Nærsamfund og menneskerettigheder
 • Andelen af kvinder i ledelsen

De konkrete aktiviteter omfatter bl.a.

 • F.C. Københavns samarbejde med en lang række fodboldklubber på Sjælland samt besøg på folkeskoler i hovedstaden, hvor man taler om sundhed, multikultur og fair play
 • Et stort vedligeholdelsesprogram for A- og C-tribunerne i Telia Parken
 • Dialog med borgere, organisationer og Københavns Kommune om Telia Parkens aktiviteter i nærmiljøet
 • Lalandias samarbejde med bl.a. ASF Dansk Folkehjælp om familieferie for økonomisk svagt stillede samt støtte til organisationer, der arbejder med børns vilkår
 • Fitness dk’s støtte til Dansk Handicap Idræts Forbund og Team Danmark, hvis atleter frit kan træne hos fitness dk, samt samarbejde med Ældre Sagen
 • Et mål om at øge andelen af kvindelige bestyrelsesmedlemmer fra 20 % til mindst 40 % inden 2017

Se desuden PSEs redegørelse for samfundsansvar.

Redegørelse for samfundsansvar

PARKEN Sport & Entertainment A/S har udarbejdet en lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens § 99a, for regnskabsåret 2014

Download