PARKEN Sport & Entertainment A/S
Kontakt os: Tlf.: 35 43 31 31

Bestyrelse & direktion

Selskabets bestyrelses- og direktionsmedlemmer beklæder følgende ledelseshverv bortset fra 100 % ejede datterselskaber. Hvor flere selskaber indgår i samme koncern nævnes alene moderselskabet.
De med *) markerede bestyrelsesmedlemmer anses for uafhængige i forhold til anbefalingerne om god selskabsledelse.

BESTYRELSE

Bo Rygaard*
Bestyrelsesformand

Født: 1959

I bestyrelsen fra: 2015
PARKEN-aktier: 0 stk.

LEDELSESHVERV I ANDRE AKTIE- OG ANPARTSSELSKABER

Stilling
Adm. Direktør

Ledelseshverv
Dreyers Fond, Adm. dir. og bestyrelsesmedlem
KFI Erhvervsdrivende Fond, Bestyrelsesformand
Skamol Int. A/S, Bestyrelsesformand
HusCompagniet A/S, Bestyrelsesformand
Schultz Information, Bestyrelsesformand
FSN Capital, Executive Advisor

Særlige kompetencer
Strategi, generel virksomhedsledelse og drift, samt M&A

BESTYRELSE

Niels-Christian Holmstrøm
Næstformand

Født: 1947

I bestyrelsen fra: 1995

LEDELSESHVERV I ANDRE AKTIE- OG ANPARTSSELSKABER

Stilling
Direktør

Ledelseshverv
Holmstrøm Management ApS, direktør

Særlige kompetencer
Formand for KB og KBs fodbold fond og er af KB’s bestyrelse udpeget som medlem af bestyrelsen i PARKEN Sport & Entertainment A/S.
Fhv. sportsdirektør i FC København. Mangeårig ekspertise i og erfaring med idræt i almindelighed og fodbold i særdeleshed.

BESTYRELSE

Erik Skjærbæk*

Født: 1959

I bestyrelsen fra: 2009

LEDELSESHVERV I ANDRE AKTIE- OG ANPARTSSELSKABER

Stilling
Direktør

Ledelseshverv
ES Parken Holding ApS, direktør
ES Parken Invest ApS
Es – Parken ApS, direktør
ESMIRA Holding ApS, direktør
ES Holding 2011 ApS, direktør
ES – Investering Holding 2011 ApS, direktør
IUHU ApS, direktør
VS Invest 1 ApS, direktør
Danish Properties A/S, bestyrelsesformand
Selskabet af 18. december 2012 A/S, bestyrelsesformand
Pureteq A/S, bestyrelsesformand
ES – Ejendomme Holding A/S, bestyrelsesformand

Særlige kompetencer
Generel virksomhedsledelse og-drift.

BESTYRELSE

Karl Peter K. Sørensen*

Født: 1952

I bestyrelsen fra: 2009

LEDELSESHVERV I ANDRE AKTIE- OG ANPARTSSELSKABER

Stilling
Direktør

Ledelseshverv
Skakt A/S, bestyrelsesmedlem
Kps Invest A/S, bestyrelsesmedlem
STEKA ApS, direktør
Kps Kapital ApS, bestyrelsesmedlem
Arca A/S, bestyrelsesmedlem

Særlige kompetencer
Generel virksomhedsledelse og-drift.

BESTYRELSE

Karina Deacon *

Født: 1969

I bestyrelsen fra: 2013
PARKEN-aktier: 40 stk.

LEDELSESHVERV I ANDRE AKTIE- OG ANPARTSSELSKABER

Stilling
Regional CFO

Ledelseshverv
ISS Haldus Oü, bestyrelsesmedlem
ISS Austria Holding GmbH, bestyrelsesmedlem
ISS Israel Comprehensive (hverv ikke oplyst/TF)
Business Services Ltd., bestyrelsesmedlem
ISS Ashmoret Ltd., bestyrelsesmedlem
ISS Tesis Yönetim Hizmetleri A.S., bestyrelsesmedlem
ISS Facility Services S.R.L., bestyrelsesformand

Særlige kompetencer
Økonomistyring, finansiering og Investor Relations.

BESTYRELSE

Henrik Møgelmose*

Født: 1958

I bestyrelsen fra: 2010

LEDELSESHVERV I ANDRE AKTIE- OG ANPARTSSELSKABER

Stilling
Advokat

Ledelseshverv
Mariott Hotels Denmark A/S, bestyrelsesmedlem
Account Data A/S, bestyrelsesformand

Særlige kompetencer
Erhvervsjura med særlig vægt på selskabsret, virksomhedsoverdragelser og kapitalmarkedsforhold

BESTYRELSE

Benny Olsen

Født: 1953

I bestyrelsen fra:
1991-1995 og fra 1999

LEDELSESHVERV I ANDRE AKTIE- OG ANPARTSSELSKABER

Stilling
Centerchef i UU-Sjælsø

Ledelseshverv
Ingen 

Ledelseshverv
Handelsskolen København Nord, bestyrelsesmedlem

Særlige kompetencer
Ledelse af politisk styret offentlig organisation og fodboldpolitiske organisationer samt ledelse af fodboldklub og -selskaber. Formand for B 1903 og formand for B 1903s Støttefond.

KONCERNDIREKTION

Anders Hørsholt

Født: 1966

LEDELSESHVERV I ANDRE AKTIE- OG ANPARTSSELSKABER

Stilling
Koncerndirektør

Ledelseshverv
ANHØ-Holding ApS, direktør